Mokesciai

PATVIRTINTA
Žuklės klubo „Fideris
Visuotinio narių susirinkimo
2012 m. sausio 14  d.
ŽŪKLĖS  KLUBO „FIDERIS

NAUJŲ KLUBO NARIŲ STOJAMŲJŲ ĮNAŠŲ APMOKĖJIMO IR KLUBO NARIŲ MOKESČIŲ MOKĖJIMO TAISYKLĖS

  1. ŽŪKLĖS KLUBO „FIDERIS“ (toliau – Klubas) Naujų klubo narių stojamųjų įnašų apmokėjimo ir klubo narių mokesčių mokėjimo taisyklės (toliau- Taisyklės) nustato Klubo naujų narių stojamųjų įnašų apmokėjimo ir narių mokesčių mokėjimo tvarką ir terminus.
  2. Klubo naujo nario stojamojo įnašo dydis yra 100 (vienas šimtas) Lt.
  3. Metinio nario mokesčio dydis yra 50 (penkiasdešimt) Lt.
  4. Stojamąjį nario įnašą kandidatas į Klubo narius sumoka, pateikdamas raštišką prašymą priimti jį į Klubo narius,arba ne vėliau kaip per 5 dienas nuo Klubo valdybos sprendimo priimti jį į narius dienos. Stojamojo įnašo perdavimas įforminamas perdavimo-priėmimo aktu, kurį pasirašo naujas narys ir Klubo prezidentas.
  5. Metinis nario mokestis turi būti sumokamas ne vėliau kaip iki einamųjų metų sausio 31 d. Naujas Klubo narys privalo sumokėti metinį nario mokestį per 1 mėnesį nuo Klubo valdybos sprendimo priimti jį į Klubo narius dienos.
  6. Nariui, įstojusiam į Klubą po einamųjų metų sausio 31 d., metinis nario mokestis apskaičiuojamas tokia tvarka – mokama 10 (dešimt) Lt už einamąjį mėnesį (skaičiuojama nuo valdybos sprendimo priimti į narius dienos) ir po 10 (dešimt) Lt už kiekvieną likusį iki metų pabaigos mėnesį. Tokia pat metinio nario mokesčio apskaičiavimo tvarka taikoma ir Klubo įregistravimo dieną esantiems nariams.
  7. Metinis nario mokestis mokamas į Klubo atsiskaitomąją sąskaitą, mokėjimo dokumente nurodant mokesčio rūšį ir už kokius metus mokamas mokestis.
  8. Klubo narys,laiku nemokantis nustatytų mokesčių ar kitaip pažeidžiantys šias Taisykles, įstatuose nustatyta tvarka gali būti pašalintas iš Klubo.
  9. Išstojusiam arba pašalintam iš Klubo nariui jo sumokėti įnašai ir mokesčiai nėra grąžinami.

Iškilus klausimams skambinti tel: 8-686 74072 , 8-64158396

arba rašyti į el. paštą: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.


Peržiūros: 6022