FLUORKARBONO IR PINTO VALO RIŠIMO SCHEMOS

FC ir pinto valo rišimo schemos

( Eiliškumas nurodytas nuo paprastesnio iki sudėtingesnio  ir labiau patikimesnio mazgo)

 

I mazgas. Iš FC valo rišame dvigubą mazgą (overhand), bet neužveržiame jo (1). Pro šį mazgą praveriame pintą valą ir formuojame kilpą (2). Darom 6 -7 pintuko apsukimus ir galą praveriame pro kilpą (4). Pirma užveržiame FC valo mazgą, o paskui pinto valo , traukdami už abiejų galų.

 

 

 

 

 

 

II mazgas. Iš FC valo rišame „aštuoniukę“ (1). Pro dešinį aštuoniukės žiedą iš „nugaros“ praveriame pintą valą. Toliau taip pat praveriame pintuką ir pro kairį aštuoniukės žiedą (2).

 

 

Formuojame kilpą ir aplink ją padarome 5- 6 valo apsukimus. Valo galą praveriame pro susidariusią kilpą (3). Pirmiausia užveržiamas FC mazgas, paskui pinto valo.

 

 

III mazgas. FC valą sulenkiame aštriu kampu (1). Aplink FC pagrindinį valą padarom 2 pinto valo apsukimus ir formuojame kilpą (2). Pintuku apvyniojame visas vijas ir pintuko galą prakišame pro  kilpą (3). Pirmiau užveržiame FC valą, paskui – pintą valą.

 

 

 

 

 

 

IV mazgas. Iš FC valo rišame dvigubą mazgą (overhand), bet neužveržiame jo (1). Pro šį mazgą praveriame pintą valą ir darome 4 apvijas (2). Toliau apsukam pintuką 4 kartus aplink FC valą už mazgo ribos (3) ir vėl  4 apvijomis apsukame FC mazgą taip, kad pinto valo apvijos neliptų viena ant kitos (4). Pirmiausia užveržiamas FC mazgas, o paskui pintukas.